back to top
whatsapp logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Omelette Du Fromage

Artikel 1. Overeenkomst van opdracht, offerte en bevestiging

Artikel 2. Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

Artikel 4. Leveringstermijn

Artikel 5. Betaling

Artikel 6. Geheimhouding

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 9. Buitengebruikstelling

Artikel 10. Opzegging en ontbinding overeenkomst

Artikel 11. Overmacht

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

Omelette du fromage

flying banana