gezonder leven met alles over drinken

Our challenge

Door middel van het tonen van uitgesproken stellingen hebben we mensen uitgedaagd om na te denken over de effecten van alcohol op hun gezondheid. De combinatie van content creatie, verschillende social advertising campagnes, Boomerang kaarten (uiteraard in de kroeg) & zichtbaarheid in wachtkamers van huisartsen heeft gezorgd voor landelijke zichtbaarheid. Dus wat denk jij: is rode wijn gezonder dan witte wijn?
 • Client alles over drinken
 • Brand verslavingskunde nederland + ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
 • Services
  • Campaign strategy
  • content creation
  • social advertising
  • out of home advertising

feit of fabel?

 • Testen, testen & nog een testen. De best performing ads zijn als favorites aangemerkt & 350.000 keer afgedrukt op Boomerang kaarten (en naar alle waarschijnlijk als pick-up line gebruikt).

Freecards & Digitale wachtschermen

Out Of Home

We use Cookies

We use cookies on our website to provide you with the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits.

Privacy policy